Hírek

2020. áprilisi, veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri határozatok

Április 23-án a  jogszabályi kötelmek figyelembe vételével Hajdúszoboszló Város Képviselő Testülete helyett dr. Korpos Szabolcs jegyző úr és a jegyzőkönyv vezető jelenlétében meghoztam azokat a döntéseket, amelyeket alátámasztó előterjesztéseket a múlt héten a képviselők részére kiküldettem és kértem a képviselők írásos szavazatát.
Minden döntés többségi, vagy egyhangú képviselői szavazat alapján került meghozatalra részemről.Fontosnak tartom megjegyezni, hogy dr. Sóvágó László korábbi polgármester, jelenlegi képviselő január óta nem veszt részt a képviselő testület munkájában és ki sem mentette magát a február – márciusi ülésekről való távol maradása miatt, illetve a jelenlegi előterjesztésekkel kapcsolatban sem élt írásbeli véleményezési- és szavazási lehetőségével.

- Elfogadásra került a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója, valamint a Polgármesteri Hivatal beszámolója a múlt évi működéséről és a mezei őrszolgálatról szóló tájékoztató. Szeretném kiemelni, hogy a Hungarospa 2019-ben ismét kiemelkedő évet tudhat maga mögött, rekord összegű, 5,3 milliárd forint árbevétel mellett 468 millió forint mérleg szerinti eredményt realizált, az összes vendégforgalom stagnálása, illetve 1,5 %-os csökkenése mellett. Ezt az eredményt még az a tényező sem homályosíthatja el, mely szerint egy bizalmi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló, pénzügyi visszaélést követett el. Ez a bűnös cselekedet a menedzsmentre és a többi munkavállalóra sem vetíthet negatív fényt. Az esettel kapcsolatban a szükséges jogi lépés és intézkedés azonnal megtörtént.
- Kiemelt napirend volt az előterjesztések között Hajdúszoboszló város ez évi költségvetésének felülvizsgálata a koronavírus miatt bevezetett intézkedések figyelembe vételével. Sajnálatos, hogy az eddig bevezetett kormány rendeletek és intézkedések jelentős mértékű adóbevétel elvonást eredményeztek. A gépjármú adó elvonás 82 millió forint elmaradást jelent, az idegenforgalmi adó beszedésének elmaradása több, mint 400 millió forint adóbevétel kiesést eredményez és további kiesést jelent az állam által fizetett IFA utáni egy forint felfüggesztése, mely további mínusz 300 millió forint. Valamennyi visszapótlást jelenthet a 3-4. negyedévben a tényleges bevallás alapján a vendég helyett, az állam által felvállalt IFA visszatérítés. Ugyancsak számolnunk kell kb. 300 millió forint iparűzési adó kieséssel és további több, mint 200 millió forint vagyonhasználati bevétel elmaradással. Mindezen tételekből több, mint egymilliárd forintos bevétel kieséssel számolunk. Ezek ellensúlyozására a még meg nem kezdett beruházásokat felfüggesztettem, ez több, mint félmilliárd forint és levélben kértem országgyűlési képviselőnket városunk és a hasonló sorsú kistelepülések egyedi elbírálás szerinti pénzügyi kompenzálására. A helyzet tisztázódásával június 30-ig módosítani kell a város költségvetését, reményeink szerint az addig letisztult feltételek figyelembe vételével.
- Optimistán előre tekintve elfogadtuk a multifunkcionális rendezvénycsarnok tervezési programját, a társasházak felújítását segítő rendeletet, valamint a Szent István parkba tervezett pavilonokról szóló előterjesztést.
- A rendkívüli helyzetre tekintettel több előterjesztés is eseti döntéseket tartalmaz, a szociális ellátáshoz tartozó eltérő szabályok megalkotása történt meg, a helyi autóbusz közlekedés rendjének módosítása az iskolaszünet idejére, valamint a közterület hasznosításáról szóló rendelet is módosításra került.
- Korábbi interpellációra adott válaszok is elém kerültek, valamint új interpellációt fogadtam be arról, hogy a Városi Televízió műsora a Digi szolgáltatónál nem elérhető el.

                                                                                                  Czeglédi Gyula 
                                                                                                  polgármester