https://www.high-endrolex.com/18 2020, májusi polgármesteri határozatok - Czeglédi Gyula tájékoztatója - Czeglédi Gyula - Hajdúszoboszló város polgármestere

Hírek

2020, májusi polgármesteri határozatok - Czeglédi Gyula tájékoztatója

A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a képviselő testület és bizottságainak jogkörében a polgármester jogosult a döntéseket meghozni. A képviselőtestületi ülések hiányában a megalapozott és demokratikus döntések érdekében kértem képviselőtársaimat, hogy az előterjesztésekkel kapcsolatban írásban szíveskedjenek véleményüket kifejteni, illetve szavazatukat leadni. Ezzel a felkínált lehetőséggel valamennyi képviselőtársam élt.
Május 21-én több fontos döntést hoztam:

- Elfogadtam a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
- Elfogadásra került a Hajdúszoboszlói TDM szervezet 2019-i évi beszámolója, megjegyezve, hogy a Kft. előző vezetője által beharangozott szállás.hu-val történt együttműködés teljes sikertelenségbe fulladt. Az új vezetés feladata lesz a stratégia alkotás közepette az új értékesítési irányok és eszközök meghatározása.
- A képviselők egy részének határozott elégedetlensége mellett elfogadtam a Hajdúszoboszlói Városi Televízió fejlesztési pótelőirányzatáról szóló kérelmet. A város vezetésének többségét adó képviselők kifejezték azon rosszallásukat, mely szerint a televízió igazgató főszerkesztője nem járt el gondos gazda módjára és kellő időben nem intézkedett annak érdekében, hogy az Invitel hálózatot megvásárló Digi Televízió szolgáltatását igénybe vevő lakosság is láthassa a városi televízió műsorát. Korábbi kérdésre és interpellációra sem tudta megmondani, hogy jelenleg milyen a városi televízió nézettsége és mennyivel csökkent a jelenlegi helyzetben. Mindezek megválaszolására, illetve szakmai beszámoló készítésére hoztam határozatot, melyről reményeink szerint már a júniusi testületi ülésen tájékoztatást kaphat a fenntartó tulajdonos önkormányzat és a lakosság. Legnagyobb sajnálatunkra a Digi szolgáltatását igénybe vevő nézők körében jelentős lakossági elégedetlenség alakult ki, melyet szeretnénk mielőbb orvosolni.
- Beszámolót fogadtam el a gyermekétkeztetési feladatok múlt évi ellátásáról, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékeléséről.
- Meghatározásra került az ez évi szünidei étkeztetés lebonyolítása.
- Szintén elfogadásra került a szociális szolgáltató intézményben végzett előző évi feladatok beszámolója. Mindkét terület dolgozóinak és vezetőinek munkáját elismerés illeti.
- Hozzájárulásomat adtam a 3. számú felnőtt fogorvosi körzet feladatainak ellátását szolgáló praxisjog elidegenítéséhez.
- A további napirendekben közterületi bérbeadásokról, illetve új szórakoztató pontokról hoztam határozatot.

                                                                                                       Czeglédi Gyula 
                                                                                                       polgármester

https://www.high-endrolex.com/18