Hírek

2020. márciusi polgármesteri határozatok - Czeglédi Gyula polgármester tájékoztatója

A 2020. március 26-i testületi ülésen több fontos gazdasági témáról tárgyltunk.Tekintettel arra, hogy Magyarország Kormánya március 11. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki, az ezt szabályozó törvények alapján az önkormányzat képviselő testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
A törvény alapján a jelzett időponttól sem képviselő testületi sem bizottsági üléseket nem lehet tartani. A március 26-án megtartott képviselő testületi döntéseket a törvényesség érdekében személyes határozattal kellett érvényesítenem.
• Elfogadásra került a város 2019-24 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programja. A jogszabályi követelményeknek eleget téve a jelenlegi dokumentum az általunk optimálisnak vélt állapotot tartalmazza, de tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány elmúltával ezt a dokumentumot át kell dolgozni.
• A rendőrség és a polgárőrség beszámolóját meghallgatva mindkét szervezetet biztosítottuk további támogatásunkról és egyben köszönetünket fejeztük ki eddigi munkájukért.
• Döntöttünk arról is, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara helyi szervezetével szorosabbra fűzzük a kapcsolatot és korábbi évek gyakorlatát megváltoztatva gazdasági témájú előterjesztésekben kikérjük a véleményüket. Ezzel is a helyi demokrácia szélesítését biztosítjuk.
• Elfogadtuk a Szent István parkra kiírt ötletpályázatról szóló jelentést, valamint a tervezett multifunkcionális csarnokra építészeti tervpályázat kiírását.
• Döntöttünk a kulturális-, sport és turisztikai célkeretek felhasználásáról azzal a megkötéssel, hogy jelenleg csak a megítélt összeg 50%-ra kötünk szerződést. A szakiroda felülvizsgálja a pályázatok tartalmát, az elmaradó és átütemezhető vállalásokat.
• Elfogadtuk az óvodák továbbképzési programját, valamint a Városi Művelődési Központ szolgáltatási tervét is.
• Több kisebb jelentőségű vagyoni döntés mellett jelentős hangsúlyt kapott a polgármesteri tájékoztató, melyben a város jelenlegi gazdasági helyzetéről adtam információt. A képviselőtestület elfogadta azon javaslatomat, hogy a beruházások jelentős részét, melyek még nem kezdődtek el, a második félévre ütemezzük át, valamint a Hungarospa ez évi bérleti díját elengedve, mint tulajdonos segítsük a cég talpon maradását, a dolgozók foglalkoztatásának megőrzését.
• Döntöttünk a polgármesteri keret 10 millió forinttal történő megemeléséről, mely kifejezetten a vírus elleni védekezésre szolgál.

Befejezésül reményemet fejeztem ki, hogy az áprilisi ülést is meg tudjuk tartani és kinyilatkoztam, hogy csak akkor térünk át a város rendeleti irányítására, ha objektív, vagy szubjektív körülmények lehetetlenné teszik a testületi ülések megtartását.

A jó Isten segítsen bennünket, hogy mielőbb túl legyünk ezen a vészterhes, nehéz időszakon!

                                                                                                              Czeglédi Gyula
                                                                                                              polgármester