Hírek

A polgármester elfogadta az éves költségvetést

A rendkívüli jogrend miatt Czeglédi Gyula polgármester elfogadta Hajdúszoboszló 2021-es költségvetését - miután levélben kikérte képviselőtársai véleményét. A tizenkét képviselő közül tíz támogatta a költségvetést, ketten pedig nem nyilatkoztak.  
Czeglédi Gyula elfogadta a képviselők véleményét és szavazatát, ő maga is pozitívan vélekedik a város ezévi költségvetéséről. Közösségi oldalán néhány dolgot kiemelt a dokumentumból. 

A város működési területén megőrizték a munkahelyeket, valamint a dolgozók kötelező és nem kötelező juttatásait megtartották. Az élelmiszer közbeszerzés eredményeként a következő négy évre sikerült a beszállítói árakat stabilizálni. Ennek következtében a térítési díjak emelése várhatóan nem, vagy csak kis mértékben válhat szükségessé - írja. 
 
 
czegledi_koltsegvetes
Az ülés


Az előző évi megtakarítások elegendőek arra, hogy a működési kiadások növekedése és bevételek csökkenése miatt keletkezett 200 millió forint hiányt fedezze. Hajdúszoboszlón rendkívül sok fejlesztés előkészítése zajlik, valamint felújítások és beruházások is vannak a városban. Czeglédi Gyula kitért rá, hogy ezeket pályázati pénzből valósítják meg. A következő uniós pályázati ciklusra is készül a városvezetés. Útjavításokra, belvíz problémák megoldására szeretnének segítséget kapni.  

Önerős járdafelújítási programot indít a város, erre hatmillió forintot különítettek el. Óvodák felújítási tervei készülnek, és általános tartalék is a költségvetés részét képezi. A teljes költségvetés az Önkormányzat oldalán olvasható. 
 M. A.