Hírek

Beszámoló a polgármesteri program megvalósításáról az elmúlt évről

Tisztelt Olvasó!

Az előző év hagyományát követve értékelő tájékoztatót állítottam össze a polgármesteri programom célkitűzéseinek ez évi erőrehaladásáról, megvalósulásáról, a program 8 fejezetének mentén, a kiemelt témákra koncentrálva.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és észrevételeiket az anyag végigolvasását követően.
1. Ideje szembenézni a közterületi hibákkal, beleértve a külterületek elhanyagolt részeit is.

 - A csapadekvíz elvezetés esetében fontos előrelépések történtek. A múlt évben a meglévő terveket felülvizsgáltuk, valamint újak is készültek. A Nyugati sor mellett a Bárány utca és a Szík utca csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésére sikerült támogatást nyernünk, összesen 200 millió forintot. A projekt része továbbá a Kösely ősmeder keleti tározójának – amely a város csapadékvizének befogadására került kialakításra – 2179 méter hosszúságú kotrási munkálatainak elvégzése.

- Közel 150 millió forintos támogatást sikerült városunk számára elnyerni. Ezáltal nyeretes pályázati forrásból fog megvalósulni a Tokay utca szilárd burkolattal történő ellátása a még hiányó szakaszon, valamint a Libagát utca mindkét oldalán a csapadékvíz elvezetés kiépítése, illetve lakófunkciót erősítő tevékenységként egy önkormányzati bérlakás teljeskörű felújítása történik meg, mely szolgálati lakásként funkcionál a későbbiekben a projektben résztvevő szociális szakember részére.

- 40 millió forint tervezett bekerülési értékkel (100% saját forrás) indítottuk el a kátyúzási munkálatokat a városban. Ebből az összegből a sürgős javítást igénylő hibák fedezhetők.

- Új elemként elindítottuk a városképi szempontból meghatározó társasházak felújításának támogatására vonatkozó programot, valamint az önerős járdafelújítási programot. Előbbire idén 8 millió forintot, utóbbira 6 millió forintot különítettünk el, 3000 Ft/ nm hozzájárulással támogatjuk a lakossági önerős járdaépítést, társasházak esetében legfeljebb a tervezett munkálatok teljes költségének 10 %-a adható, azonban a támogatás összege legfeljebb 5 millió forint lehet, mely önerő kiváltására is felhasználható.

- Az önkormányzat Startmunka nyertes pályázata keretében a városi közúthálózat karbantartására, összesen 22 millió forint tamogatás mellett nyílt lehetőseg több járdaszakasz felújítására, valamint új járdák építésére (Forrás Áruház - Bethlen utca, Böszörményi utca 31-33. sz., Damjanich utca 1-7.sz., Rácz Farkas utca végén.

-  A képviselőtestület támogatta a József Attila út, Debreceni út, Jókai sor, Arany János utca kereszteződés körforgalommá alakításának tanulmánytervét, mely alapján megkezdődött az engedélyes tervdokumentáció elkészítése önkormányzati saját forrásból. Döntöttünk két fontos közlekedési csomópont tovább tervezéséről is. A tanulmánytervek és a Közútkezelő állami cég véleményének figyelembe vételével a Nádudvari-Dózsa György út kereszteződésben jelzőlámpás osztályozó csomópont továbbtervezését támogatja a testület, míg a Rákóczi-Tokay-Új utca kereszteződésben a körforgalom lehetősége mutatkozik optimális megoldásnak, melyet javaslunk az állami cég részére további tervezésre.

 - Felülvizsgáltuk a város közlekedési rendjét a fürdő környezetében és a Bánomkertben, a szükséges módosításokat már tavalyi év elején megvalósítottuk.
 
-  A lakótelepek (Szilfákalja-Bányász utca) környezetének megújítása jelenleg tervezés alatt van. Várhatóan még ebben az évben tudunk pályázatot benyújtani a szükséges forrás megteremtése éredekében. Szintén a TOP+ felhívásai lesznek elsősorban alkalmasok erre a célra.
 
-  Megvalósult a Kádár utca felújítása. Mivel a tervezetthez képestalacsonyabb összegben teljesült a kivitelezés, így lehetőség nyílt a Szél zug felújítására is. A fejlesztések 28 millió forint pályázati támogatásból és 19 millió forint saját forrásból valósulnak meg, összesen 47 millió forint értékben.

-  Felújításra került a Lovas utca csapadékvízelvezetése, és a Baross zug hiányzó útépítése is megvalósult. A Daru zug parkoló felújítása, csapadékvíz és közvilágításának rendbetétele a következő esztendőben indulhat el.
 
- Az előző ciklusban benyújtott, külterületi utak felújítását célzó nyertes pályázat megvalósítására most kerül sor. A beruházásban összesen 12 külterületen lévő, közel 8 km hosszúságú út érintett. A projekt teljes költsége 132 millió forint, amely 100 millió forint pályázati támogatásból és 32 millió forint saját forrásból áll össze.
 
- Közel 30 millió forint támogatást nyertünk a Harsányi és Korpos utcákon végzendő út- és csatornafelújításokra.
 
- Az új, modern, esztétikus buszvárók nagy része kihelyezésre került. Lakossági észrevétel alapján megkeresést továbbítottunk a MÁV felé a vasútállomás előtti megállókban fedett várók önkormányzati forrásból történő megvalósításának engedélyezésével kapcsolatosan.
 
- A Szováti út mellett létesült kerékpárút közvilágítási hálózata - csatlakozva az állami beruházáshoz – elkészült. A fejlesztés 100%-ban saját forrásban valósult meg, 17 millió forint értékben.
 
- A 4-es számú főút 2x2 sávosra bővitésével kapcsolatos egyeztetések sikerrel zárultak!  A fejlesztés Hajdúszoboszló elkerülő keleti útkereszteződése, valamint Debrecen, István úti csomópontja között valósulhat meg. Jelenleg a projekt kiviteli terveinek készitése zajlik. A beruházó elfogadta és beemelte önkormányzatunk javaslatát a projektbe, így a Hajdúszoboszló – 4.sz. főút elkerülő szakasza keleti csomópontban körforgalom tervezési munkálatai kezdődtek meg.   Reményeink szerint a kivitelezés legkésőbb 2023-ban megkezdődhet.
 
-   A 2021-27es uniós pályázati ciklusban a TOP+ keretében fejlesztjük a kül- és belterületi utak, valamint a csapadekvíz elvezetést. A tervek aktualizálása, felülvizsgálata megtörtént.
 
   2Óvjuk környezetünket
 
-          6,5 millió forint összeggel járult hozzá városunk az illegálisan elhelyezett hulladék felszámolásához. Kamerákat telepítettünk az illegális szeméttel leginkább fertőzött területekre, bízva ezek visszatartó erejében.
 
-          Döntöttünk a Klímabarát Települések Szövetségéhez való csatlakozásról. Elkészítjük a város klímastratégiáját! A stratégia tartalmilag megegyezik a polgármesteri programomban vállalt környezetvédelmi akciótervvel.
 
- Elektromos hulladékszállító jármű került üzembe, amely eszközzel 26 tonna széndioxid kibocsátást spórolunk meg évente és az üzemeltetése is több millió forinttal kevesebbe fog kerülni.
 
- Folytatjuk a fásítási programot! Erre a célra idén 5,5 millió forintot különítettünk el a költségvetésben.
 
-  A Föld napján fogadtuk el Hajdúszoboszló 2021. évi Környezetvédelmi Program Intézkedési Tervét. Ebben az intézkedési tervben felsorolásra kerülnek mindazon beavatkozások, amellyel Hajdúszoboszló területén az életfeltételeket tisztábbá, rendezettebbé, élhetőbbé és fejlődővé tudjuk tenni.
 
- Felhívással éltünk a vállalkozások irányába a műanyagmentes rendezvények érdekében, és megreformálásra került a szelektív hulladékgyűjtés új típusú gyűjtőedényzettel.
 
- Debrecennel közösen részt veszünk az IP Hungary Live programban az időjárásváltozás hosszabb távú megfigyelésében. Külön figyelmet fordítunk minden önkormányzati beruházás esetében a környezetvédelem szempontjaira.

- Folyamatban van az önkormanyzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítésének előkészítése. Elsősorban a rosszabb állapotban levő óvodákat szeretnénk fejleszteni. Ez előreláthatólag több száz millió forint forrást igényel, ezért erre külön pályázatot tervezünk benyújtani.
 
   3A fürdőt megőrzöm és továbbfejlesztem
 
-    Magyarországon 2020-ban a főváros és Siófok után Hajdúszoboszlón töltötték el a vendégek a legtöbb vendégéjszakát.
 
-   Nagyon fontos, hogy a járványhelyzet hatásai ellenére talpon maradtak a helyi vállalkozások és megmaradt városunk vonzó imázsa.
 
-  A 2021-es évben egyelőre a nyári hónapokat értékelhetjük. A tényadatok szerint, májustól augusztusig összesen 516 ezer vendégéjszakát töltöttek a turisták a városban, ez mintegy 30 százalékkal több a 2020-as adatnál.

-  Minden kampányhíreszteléssel ellentétben mindenki számára jól látható, hogy a fürdő továbbra is a város tulajdonában működik és meghatározó eleme a város turisztikai kínálatának. A pandémia okozta szolgáltatáskorlátozás és bevételkiesés időszakában a fürdő igazgatóságának és menedzsmentjének az volt a legfontosabb célja, hogy a társaság pénzügyi egyensúlyát megőrizze. A 2021. év első 9 hónapjának vendégforgalma és gazdasági teljesítménye lehetővé teszi a fürdő munkavállalóinak béremelését.
 
- A Prémium Zóna - ami minden idők 2. legnagyobb beruházása - sikeresen elkészült, június közepén hivatalosan is megnyitott. A minőségi turisztikai kinálat fejlesztését célzó beruházás óriási sikert hozott az idei nyáron. A tervezett vendégforgalom csaknem megduplázódott, hiszen a várt 30 ezer helyett, 55 ezer vendéget fogadott.
 
- Megkezdődött a Gyógyhelyi fejlesztés. Még az előző ciklusban 1 milliárd 499 millió forint támogatásban részesült városunk, egy idei kormánydöntés által pedig ez az összeg kiegészítésre került 578 millió forinttal. Ennek köszönhetően kezdődhetett el szeptemberben a megvalósítás. A fejlesztéssel a Szent István park előtti tértől egészen a Mátyás király sétányig minőségi megújulás várható, amelynek átadása 2022. szeptemberében várható.
 
- Folyamatban van a város turisztikai stratégiájának kimunkálása. Még ebben az évben a képviselő-testület elé fog kerülni, szinkronban a fürdő stratégiai tervezésével.
 
-  A Szabadidőparkban megvalósuló, új konferenciaközpont és multifunkciós rendezvényközpont előkészítési munkálatainak elvégzésére 400 millió forint kormányzati támogatásban részesültünk. Októberben elkészült az építészeti koncepcióterv, amely által az épület környezetbe illesztése, valamint a különböző funkciók elhelyezése történt meg. Az engedélyes kiviteli tervek elkészítése mellett folyamatban van a projekt fenntarthatóságát meglapozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.
 
-  A TDM szervezet megkezdte a városmarketing felülvizsgálatát és széles szakmai alapon történő megújítását.
 
- Terevezési koncepció készült, valamint kijelöltük a fejlesztési területet a négy évszakos játszóháznak. Egyeztetéseket folytatunk a szükséges forrás megteremtése érdekében.
 
- A fürdő négy évszakos kínálatát bővítő, fedett csúszdapark tervei rendelkezésre állnak. A megvalósuláshoz szükséges támogatási lehetőséget keressük.
 
-   A fedett lovarda  esetében jelenleg még nem világos, hogy milyen feltételekkel és kik számára kerül kiírásra a pályázat. A továbbiakban is figyelemmel kísérjük és lehetőség szerint pályázatot nyújtunk be.
 
  
    4Lépnünk kell az egészségügyben és az oktatásban
 
-  A város orvosi ügyeleti rendszere kétszeresen is megújult. Először az önkormányzat fejlesztette, majd idén július 1-jétől a sürgősségi ügyeleti rendszert az OMSZ látja el. Az új ügyeleti rendszer már nem a klasszikus értelemben vett orvosi ügyelet, hanem sürgősségi ügyeleti rendszer, mely a város lakosságának ellátására tekintettel úgy tűnik, hogy egy magasabb szakmai színvonalú, szélesebb ellátási formát biztosító alapellátást nyújt.
 
- Továbbra is határozott szándékunk, hogy javítsuk településünk egészségügyi ellátását, a hiányzó szakorvosi rendeléseket pótoljuk. A legfontosabb feladat a következő időszakban az elszámolási kapacitások bővítése a NEAK irányába.
 
- Tisztában vagyunk azzal is, hogy jelentős lakossági elégedetlenség van egyes szakorvosi ellátások hosszú várakozási ideje miatt. Ezen a területen a város vezetése számít a mindekori intézményvezető problémamegoldó hozzáállására.
 
-  Dolgozunk azon is, hogy a Debreceni Egyetemmel való együttműködés által bizonyos képzések Hajdúszoboszlóra kerüljenek kihelyezésre. Ezek a tárgyalások megkezdődtek.
 
- Az oktatási és nevelési intézményekben dolgozók elismerésére további erőfeszítések szükségesek, ugyanakkor ötmillió forintos összeggel létrehoztuk a köznevelési alapot, melyből segíteni tudjuk az oktatási intézmények munkáját. Az alapot a nehéz helyzet ellenére is fenntartottuk.
 
- Minden év február 19-én, az Ápolók napja alkalmából elismerésben részesítjük a hajdúszoboszlói egészségügyben dolgozó ápolókat. Minden év november 12-én városunk szociális munkásait is külön elismerésben részesítjük.
 
-  Elindítottuk óvodafelújítási programunkat is tervek és pályázatok készítésével. Három darab ovifocipályát avattunk. Ebben az évben 3 db óvoda intézmény komplett és energetikai felújítása terve készült el, mely biztos alapot nyújt uniós források megigénylésére.
 
- Tízmillió forint támogatás mellett, ötmillió forintos önerővel megújítottuk a Hőforrás utcán található Liget óvoda melegítő konyháját, berendezéseit és a hozzá kapcsolódó szociális kiegészítő funkciókat. Megújultak az evőeszközök, valamint a hulladékgyűjtő is.
 
-  Döntöttünk az Aprónép Óvoda és az Óvodakonyha elektromos hálózatának felújításáról.
 
-  A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola konyhájának elektromos felújítására az önkormányzat 8 millió forintot biztosított.
 
- Bölcsődefejlesztés: Összesen 245 millió forint támogatással, 100%-os támogatás intenzitás mellett épül új bölcsőde a Rákóczi utcán. A megvalósításhoz hiányzó 56 millió forint többlet támogatást megkaptuk.
 
- A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde (Rákóczi u. 23-25.) főzőkonyhájának teljeskörű felújításához több, mint 38 millió forint támogatásban részesültünk.
 
- A korábbiakban soha nem tapasztalt módon 48 millió forint szabad felhasználású támogatást kapott önkormányzataunk.
 
5. Erősítem Szoboszló gazdaságát
 
-  Városunk új vezetése nyitott és együttműködésre törekvő a környező települések vezetőivel, illetve Magyarország második legnagyobb városával, Debrecennel. Az elmúlt két évben sok tapasztalatot szereztünk azon partnereinktől, akik már évekkel korábban nyitottak a településeik gazdaságának fejlesztése irányába. Számos bíztató tárgyalásra került sor jelenleg is helyben működő vállalkozók fejlesztési elképzeléseiről és annak önkormányzati támogatásáról, valamint új vállalkozások városunkba telepítéséről.
 
-  Elfogadásra került Hajdúszoboszló Vállalkozásfejlesztési Koncepciója, melynek mentén konkrét fejlesztések megvalósítására, illetve fejlesztési területek kijelölésére kerül sor. Ezen a területen a kezdeti lépéseket tettük meg, reményeink szerint a következő években több, nem csak a turizmust érintő fejlesztés valósul meg városunkban új munkahelyeket teremtve.
 
-   Ipari terület kialakítását kezdeményeztük a város déli részén. Ebben az évben földterületeket vásároltunk, így összesen 10 hektár nagyságú terület áll rendelkezésre. A fejlesztést pályázati támogatással szereretnénk megvalósítani, jelenleg az előkészületek zajlanak.
 
-   Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról döntést hoztunk, amely meghatározza az ingatlanok sorsát és rendeltetését. Van olyan, ami értékesítési célokat szolgál, illetve olyan is, ami fejlesztésre van kijelölve.
 
- Elkészült Hajdúszoboszló befektetési honlapja, amely a meglévő vállalkozásoknak és a potenciális betelepülőknek szolgál hasznos információkkal.
 
-  A rendkívüli jogrend alatt a város működési területén sikerült a foglalkoztatás teljes fenntartása, valamint a dolgozók kötelező és nem kötelező juttatásainak megtartása. Ez több mint 500 alkalmazottat érintett.
 
-  Hat és fél milliárd forintos fejlesztés részeként fog új betoncserépgyárat építeni a Leier Hungária Kft. Hajdúszoboszlón. Az önkormányzat a beruházás területét még tavaly júliusban kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, majd a szükséges településrendezési tervek módosításával segítettük a fejlesztés mielőbbi megvalósulását. Ezzel a bővítéssel a cserépgyártó kapacitás a korábbi ötszörösére fog növekedni, bővül a logisztikai és kiszolgáló létszám is. A Leier Hungária Kft. az eddigi 60 fő mellett 14 új munkahelyet hoz létre.
 
- Szintén kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottuk a Nagyhegyes Hús Kft. vadonatúj, zárt technológiájú vágóhíd beruházási területét.A beruházással 100 fő feletti új munkahelyet hoz létre, és többmilliárdos termelési értéket fog előállítani. Határozott elvárása a képviselő-testületnek a szigorú környezetvédelmi szabályoknak való teljes megfelelés.
 
- 1,4 milliard forintból valósította meg a Hortobágy-Faluvéghalmi Kft. a szarvasmarha feldolgozására is alkalmas húsüzemet. A 10-12 embernek munkát adó húsüzem igazi különlegessége, hogy fosszilis energiát egyáltalán nem használ, a működéshez egy kisebb, mintegy háromezer négyzetméteres napelempark biztosítja a „zöld” energiát.
 
 
    6. Figyelünk a családi szabadidős programokra
 
- Városunk legerősebb sportegyesülete, a HSE bázisán javítjuk a versenysportban való szereplésünk eredményességét, illetve fejlesztjük az iskolai- és tömegsport feltételeit.
 
- Az előkészítés alatt álló multifunkciós rendezvényközpont a hajdúszoboszlói sportélet színvonalát jelentősen fogja emelni.
 
-   Fejlesztjük a Gázláng pályát. Ebben az évben döntőenlakossági javaslatok alapján alakítjuk ki a Gázláng pálya koncepciótervét. Új közösségi teret, sportolási és kikapcsolódási lehetőséget fog nyújtani.
 
- Városunk új kulturális- és művészeti koncepciója fog elkészülni a Kovács Máté Városi Művelődési Központ jövő évben megújuló vezetésével.
 
-  Egy megyei projekt részeként elkészült a Bocskai Múzeum Fejedelmi Kincstár épülete, melyben Bocskai István  Erdélyi fejedelem koronájának és jogarjának nemes és hiteles másolata került kiállításra.
 
-  Tervezzük új sportkoncepció megfogalmazását.
 
-  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, az Opus Tigáz Zrt. és az ASK Hajdúszoboszló Kézilabda Egyesület között egy nagy összegű, 5 éves szponzori szerződés aláírására került sor az NBII-ben szereplő hajdúszoboszlói férfi kézilabda támogatására.
 
- A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt biztosítunk, ahol a gyermek normatív támogatásra nem jogosult.
 
-   A nyersanyagtérítési díj szintjét meg tudtuk őrízni, így az 2021-ben sem emelkedett.

-   A gyermekek születését elkötelezetten támogatjuk: az első lakáshoz jutó családok vissza nem térítendő támogatásra lehetnek jogosultak. Ebben az évben a babaköszöntő csomag is megújult. Nyitottak vagyunk arra, hogy a fenti támogatásokon túl a családok számára a jövőben a város minél szélesebb körű, élményekben gazdag kikapcsolódást nyújtson, ahol a gyermek kiemelt érték.
 
     7Átalakítás, új korszak az önkormányzatban 
 
- Átalakítottuk a bizottsági struktúrát, önálló turisztikai-, önálló környezetvédelmi- és önálló igazgatási bizottságot hoztunk létre a korábban is működött bizottságok mellé. Ezek a bizottságok nagyon hasznosan működnek.
 
-  Széleskörű együttműködést teremtettünk a helyi vállalkozói körrel, melyet a továbbiakban is ápolni kívánunk.
 
-  Partnerkapcsolatra léptünk Debrecennel, a Hajdúvárosokkal és a Sárréti térség településeivel. A környező városokkal való kapcsolatunkat 2021-ben is tovább erősítettük. Hajdúszoboszlón került megrendezésre a Sárréti Polgármesterek Találkozója esemény, amely alkalmával a sport és kulturális együttműködésünket kívántuk elősegíteni.
 
-  A vírushelyzet miatt a testvérvárosi kapcsolatainkat ez idáig nehezen tudtuk ápolni. 2021-ben viszont megfelelő alkalmat találtunk arra, hogy erre a területre is figyelmet fordítsunk.
 
-  Folytatjuk a közvetlen kommunikációt a lakossággal és továbbra is nyitott szemlélettel állunk mind a lakókörnyezeti személyes problémák, mind a városi témák tekintetében.
 
- Megalakítottuk a Nyugdíjasok Egyeztető Fórumát és a Fiatalok Egyeztető fórumát. A továbbiakban is működtetjük a nyugdíjas, valamint az ifjúsági egyeztető fórumokat. Az együttműködésünk hivatalos formáját az önkormányzat SZMSZ -ében is rögzítettük.
 
-  Szoros partneri kapcsolatot alakítottunk ki az egyházakkal, a kulturális- sport- és egyéb civil szervezetekkel.
 
-  Felkérésünkre 2020-ban közel 40, 2021-ben 50 civil szervezet vett részt a „Szoboszlói Nyár” programban.
 
- 2020-ban rendeztük meg Hajdúszoboszló I. Város Bálját, melynek bevételét gyermekeink művészeti nevelésére és Szvitacs Alexa paralimpikon megsegítésére fordítottuk.
 
-  Önkormányzati és vállalkozói támogatással az elsők között adományoztunk ózongenerátorokat az oktatási-, nevelési-, egyészségügyi-, szociális intézményeknek, valamint az egyházaknak, mentőknek és tűzoltóknak.
 
-  Több mint 10.000 szájmaszkot osztottunk ki városunk lakóinak.
 
-  Másodszor vettünk részt a Debreceni Virágkarneválon.
 
-   Elsősorban kulturális kapcsolataink bővítése érdekében rendszeresen részt veszünk a Városok Falvak Szövetsége találkozóin, mely szövetségbe 2021-be beléptünk.
 
- Erősödött városunk kapcsolata Magyarország Kormányával, több támogatást és segítséget kapott Hajdúszoboszló.

    8. A fürdőt megőrzöm, a várost fejlesztem 
 
- Jól látszik, ha a fürdő nem működik milyen nehézségeket okoz a turisztikai kínálatunk fejlesztése és más ágazatok megerősítése.
 
-  Mindenki számára világos, hogy Hajdúszoboszló legnagyobb értéke a fürdője, annak bázisát adó gyógyvize, az erre épülő szolgáltatási struktúra és a hozzá kapcsolódó vendéglátás- és szálláshely szolgáltatások sokasága. Ezen szolgáltatások szinten tartása, minőségi fejlesztése továbbra is városunk meghatározó eleme. Fontos, hogy a következő években a turizmus területén is új vonzerőt tudjunk a piacon megjelenítetni, mely segíti a több évtizede működő gyógyturizmusunk fejlődését is.
 
- Ugyanakkor az új városvezetés határozott elképzelése, hogy településünk jellegéhez alkalmazkodó és kapcsolható olyan fejlesztések valósuljanak meg, mely a város gazdaságának jelentős diverzifikálását és kiegyenlítődését eredményezi. Ennek érdekében önkormányzati területen, illetve azt kiegészítve magánterület vásárlásával a városrendezési tervben kijelölt helyen új ipari övezetet alakítunk ki.Ilyen irányú magánkezdeményezést is jó szívvel támogatunk.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a polgármesteri programban vállalt célkitűzések megvalósítását megkezdtük, azok teljesülése időarányosan jelentős mértékben realizálódott, illetve folyamatban van. Örömmel rögzíthetjük, hogy az elmúlt két évben pályázati támogatásokból  1,8 milliárd forint forrást sikerül városunk javára megszerezni. Reményeink szerint ezévben a már már kiírt és még várható TOP Plusz pályázatok révén ez még további plusz forrást fog jelenteni. Számítunk arra is, hogy Magyaroszág kiemelt fürdőinek technológiai fejlesztésére jövő évben jelentős támogatási forrást kaphat a Hungarospa Zrt.