Hírek

Cselekvési tervem

Városunk általános rendbetétele és fejlesztése nem tűr halasztást. Bemutatom, hogy milyen konkrét  lépéseket tervezünk az engem támogató jelöltekkel, ha elnyerjük a választók bizalmát.

 • Munkahelyteremtés: Hajdúszoboszló gazdasági erejének növeléséhez egy vállalkozásfejlesztési szervezetet hozunk lére, melyen keresztül ösztönözzük a konkrét városi és vállalkozói befektetéseket, új munkahelyek létesítését. Feltárjuk a magas hozzáadott értéket előállítani képes, a szoboszlói értelmiséget helyben maradásra ösztönző munkalehetőségeket.  
 • Közlekedésfejlesztés a városban : A városi körforgalmak megvalósítása a Dózsa György- Nádudvari út,  József Attila-Szilfákalja út, Hőforrás-Debreceni útfél és Új-Rákóczi-Tokaji utca kereszteződésekben. A 4-es  főút négysávosításának kezdeményezése Debrecenig. A város közlekedési és parkolási rendjének haladéktalan felülvizsgálata, különösen a fürdő környékén és  a lakótelepeken
 • Komplex út, járda csapadékvíz elvezető beruházások  az egész város területén
 • Városi rendezvényközpont, új multifunkcionális sport és kulturális csarnok létesítésének elindítása (2-3 ezer fő befogadóképességű)
 • Szakorvosi ellátás és a Mentőszolgálat kapacitásának bővítése, az ügyeleti rendszer javítása
 • Csatornakert, vénkert infrastruktúra fejlesztése: út, járda, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés
 • Önálló környezetvédelmi és mezőgazdasági, turisztikai bizottság létrehozása az önkormányzatban.  
 • Dűlőutak rendszeres javítása, mezőőrség és a polgárőrség megerősítése
 •  A piac teljes lefedése
 • Lépések a környezetvédelemben: a helyi tömegközlekedési eszközök környezetkímélő járművekre cseréltetése, fotovoltaikus energia termelő rendszer (naperőmű) létesítése,  fásítási program (ültessünk ezer fát) ,  lakótelepi panellakások felújításának ösztönzése, a Szilfákalja páratlan oldal, valamint a Hősök tere házainak városképi megjelenésének javítása.
 • A strand fejlesztés és az élményfürdő fejlesztés befejezése, a szállodasor felújítása a már nyertes pályázatokból
 • A városmarketing megújítása: friss Hajdúszoboszló márka, valamint a rendezvényszerkezet megújítása
 • a TIGÁZ pálya közösségi térként való hasznosítása
 • további turisztikai élménykínálat előkészítése
 • a lovaskultúra hagyományainak méltó felelevenítése
 • együttműködés a turisztikai régió szereplőivel
 • A közszféra alkalmazottainak önkormányzati és állami területen (egészségügy, oktatás) személyes elismerése Cafetéria formájában pl. kedvezményes étkezés, SZÉP kártya
 • Hajléktalan szálló létesítése
 • A Múzeum befogadóképességének javítása
 • Az előző érában végzett beruházások teljes körű felülvizsgálata és a szükséges korrekciók elvégzése
 • A volt Honvédségi Üdülő 10 hektáros területének hasznosítása
 • A teljes önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérése és városfejlesztési koncepció mentén használatba állítása
 • A  szelektív hulladékgyűjtés széleskörű elterjesztése
 • Ingyenes szemétszállítás a nyugdíjasok számára
 • A város zöld felületeinek, parkjainak folyamatos karbantartása, megújítása, új közterületi műalkotások elhelyezése koncepció mentén
 • Emlékmű a trianoni centenárium alkalmából
 • Közterületi biztonság: A városban a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének megkezdése a legkritikusabb területeken
 • A Soproni temető területe ügyének kivizsgálása
 • A Szociális Otthon melletti állami terület használatba vétele
 • A Bánomkert közlekedési rendjének teljeskörű felülvizsgálata, lehetőség szerint az eredeti állapot visszaállítása
 • A Rendezvény tér és a Luna park optimális helyének megtalálása, a pihenő övezetek nyugalmának helyreállítása
 • A bazársor egységes elárusító pavilonokba történő visszaállítása a turisztikailag frekventált, központi részen, valamint egy nagy kapacitású vendéglátó egység  pályázat útján történő létesítése, üzemeltetése  
 • A Gyógyfürdő előtti vendéglátó bódék eltelepítése, a parkban vizesblokk létesítése a gyógyhelyi pályázatból
 • Városi ügyfélszolgálati iroda létrehozása, amely széleskörűen segíti a lakosság ügyes-bajos dolgainak intézését, a lakossági bejelentések kompetencia szerinti irányítását is ellátja.
 • Szükséges  döntéselőkészítő tanulmányok kidolgozása: város- és gazdaságfejlesztési, ifjúságpolitikai, környezetvédelmi, kulturális és művészeti koncepciók, valamint terveket kell készíteni a városi infrastruktúrák komplex fejlesztésére  (közlekedés, út, járda, csapadékvíz)
Megválasztásom esetén a fürdő  vezetői posztját pályázat útján kiválasztott, legjobb felkészültségű, legelkötelezettebb szakemberrel kívánom betölteni. A későbbiekben  szoros személyes felügyeletem mellett biztosítom az elért eredmények és a munkavállalói juttatások megtartását.