Hírek

Februári polgármesteri döntések

A Kormány előterjesztésére a Parlament meghosszabbította a rendkívüli jogrendet, így februárban is polgármesteri döntések meghozatalára került sor Hajdúszoboszló megválasztott képviselőinek véleményét kikérve.
A januári döntések között a városi költségvetés elfogadásra került, mely után a  feladatok sikerre vitele érdekében  a februári döntéshozatalara 40 darab előterjesztés készült.
Ezeket Czeglédi Gyula polgármester így fogalata össze röviden:
 • A Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. üzleti terve azzal a  kiegészítéssel lett elfogadva, hogy a cég szolgáltatási körében a hatékonyság javítása és ennek mérhetővé tétele alapvető követelmény, a városi közterületek rendjének és tisztaságának érzékelhető javítása kiemelt elvárás. Az előző évről szóló beszámoló kapcsán majd arról is tájékoztatást kér a tesstület, hogy a cég milyen hatékonysági átszervezéseket tervez erre az évre.
 • Ugyancsak elfogadásra került a TDM szervezet üzleti terve, illetve marketing akcióterve azzal a megjegyzéssel, hogy az üzleti terv helyzetelemző része túlságosan részletes, az inkább az előző évről szóló beszámolóba való. Az ez évi  marketing terv költségtervét javaslom átdolgozni aszerint, hogy a jelenlegi 50-50 %-os tervezet helyett jelentősebb források kerüljenek allokálásra belföldi kampányokra, tekintettel a beutazó turizmus bizonytalanságaira. Elfogadtam a TDM marketing stratégia elkészítésének 2021. december 31-ig történő módosítását az ismert turisztikai helyzet miatt.
 • A polgármesteri hivatal tevékenységéről szóló beszámolót jegyző úr visszavonta és az átbeszélt szempontok alapján márciusi döntéshozatalra  új előterjesztést készít
 • Néhány intézményi szabályzat aktualizálása mellett tájékoztatást kapott a testület a gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyag közbeszerzésének alakulásáról. Ez a tájékoztatás a képviselők többségi véleménye alapján nem lett elfogadva, mert a mellékelt intézményi beszámoló nem számszerűsíti a közbeszerzés eredményét, hogy az eddigi átlagárakhoz képest hogyan alakul a következő 4 évre a beszállítói ár. A Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény  azt a feladatot kapta, hogy  márciusra dolgozzák ki az éves megtakarítást és azt, hogy ez milyen további intézkedésekre nyit lehetőséget akár a nyersanyag norma, akár a térítési díjak csökkentésére. A következtetések levonására a márciusi előterjesztés kapcsán kerülhet sor.
 • A képviselő testület korábbi döntése alapján önkormányzati ingatlanok értékesítésére hirdetmény fog hamarosan megjelenni:
- Hajdúszoboszló, Hősök tere 6/d 2/6 számú 82 nm-es lakás ingatlanszakértő által megállapított 18 millió  370 ezer forintos áron,
 - Hajdúszoboszló, Médy István 13. szám alatti ingatlan, 490 nm terület, 49 nm-es lakás 5 millió 680 ezer forintos áron,
 - Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5. szám alatt található, 635 nm nagyságú telken, 3 lakás melléképülettel  24 millió 840 forintos áron kerül meghirdetésre.
- Hajdúszoboszló,  Bajcsy Zsilinszky út 20. szám alatt található kertes családi ház 703 nm-es telken, 18 millió 630 ezer forint értéken kerül meghirdetésre. 
     A részletekről a hivatalos önkormányzati  hirdetményekben lehet információt szerezni.
 • Elfogadtam azokat a pályázati felhívásokat, melyek hamarosan megjelennek az önkormányzat hirdetményei között. Két pályázat megjelenésére lehet számítani:
      - kulturális-, sport-, turisztikai pályázati lehetőség
      - civil szervezetek és intézmények támogatása
 • A Városfejlesztési Iroda és a városi főépítész javaslatára elfogadtam a „Hajdúszoboszlói új Konferenciaközpont Multifunkciós Rendezvénycsarnok részletes tervezési programját”, valamint a helyszín kijelölését a szabadidőparkban. 
 • Minden olyan egyesületi  kérelmet elfogadtam, amely a múlt évben kapott támogatások ez évben történő felhasználását célozza.
 • Elfogadtam a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról szóló beszámolót.
 • Több településrendezési módosítás is elfogadásra került, melyek a múlt évi felhívásokra érkezett lakossági javaslatokat is tartalmazzák. Ezek részleteiről az érdeklődők a város honlapján tájékozódhatnak. Fontos kiemelni a Szováti út - Rácz Farkas út - Papp István út és a Vasút által határolt gazdasági felhasználású terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását.  Az idegenforgalmi övezetben a Pávai Vajna utca és a Gyógyfürdő közötti területen, azon belül a Fürdő utca  Damjanich utca sarkán lévő, valamint az Atlantis Hotel és Gábor Áron utca - Damjanich utca által határolt terület egy részének közterületté minősítésének elindítása elindul. Mindenki által ismert, hogy ez a két területrész méltatlan megjelenésű Európa legnagyobb fürdője és a szállodák környezetében. Az Új utca irányából a Kösely menti terület feltárására kerül a Dózsa György út irányába. Mindezen módosításokról tanulmányterv készült.
 • Kiemelten foglalkozott a képviselő testület a város tömegközlekedésével kapcsolatos előterjesztéssel. Ezt a közszolgáltatási szerződést még az előző ciklus vezetése 5 évre úgy írta alá a Volánbusz Zrt. elődjével, aki jelenleg a szolgáltatást végzi városunkban, hogy jelentős terhet és kötelezettséget ró a városra a szolgáltatás fenntartása. A Volánbusz által készített kimutatás szerint a napi átlagos igénybevétel 2019-ben és 2020-ban lényegesen nem változott és rendkívül alacsony. A legnépszerűbb, 1-es járaton napi 9-11 fő vette igénybe a buszközlekedést. Hasonlóan alakult az 1/a járat forgalma is. A 2-es és 2/a járaton naponta átlagosan 3, illetve 5 fő vette igénybe, a TESCO járatot pedig 1, 4 fő. Ennek a fenntartása tarthatatlan a jelenlegi szolgáltatási környezetben. Ezt az igény egy mikrobusz, vagy egy midibusz is maximálisan ki tudja elégíteni. Lakossági igény hiányában, a Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési irodája által tett javaslat alapján elfogadtam a TESCO járat megszüntetését, valamint elfogadtam a járatsűrűség csökkentését azon időpontokban, amikor 0 volt az utasszám. A hivatal szakirodája  kérelemmel fordul a Volánbusz Zrt.-hez annak érdekében, hogy tegyenek  olyan javaslatot, mely önkormányzati hozzájárulás nélkül, vagy minimális hozzájárulással biztosítja a város tömegközlekedési ellátottságát. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat jogásza megvizsgálja,  milyen jogi lehetőség van a jelenlegi szolgáltatási szerződés módosítására annak érdekében, hogy az önkormányzat számára a lehető legkisebb terhet jelentse a szolgáltatás biztosítása. Tűrhetetlen, hogy közel 40 millió forintos önkormányzati támogatás mellett ezek a nagy kapacitású buszok hatalmas rezsiköltség mellett üresen szaladgáljanak a városban.