Hírek

MEGALAKULT A HADÚSZOBOSZLÓI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Czeglédi Gyula polgármester letette az esküt és elmondta székfoglaló beszédét. 

Október 31-én 14 órára invitálta Czeglédi Gyula polgármester a járás és a város, illetve cégeinek, intézményeinek vezetőit, a polgármesteri hivatal vezetőit, a rendvédelmi, védelmi szervek képviselőit, a történelmi egyházak képviselőit, sőt számos, meghatározó vállalkozás vezetőjét is az új képviselő-testület alakuló ülésére. Elfogadták a meghívást a környező települések polgármesterei is.
Dr. Úr Attila Bendegúz, a helyi választási bizottság elnöke röviden összefoglalta a tapasztalatokat, rámutatva, hogy megmozdult a város, sokan elmentek szavazni október 13-án. A képviselői, majd a polgármesteri eskütételek és aláírások után Czeglédi Gyula tartott beszédet. 
                           alakuló ülés


A részt vevő választók szavazatainak 61 százalékát elnyert új városvezető köszönetet mondott a lakosságnak, s a 9518 választópolgárnak, akik elmentek szavazni, hogy véleményt formáljanak Hajdúszoboszló jövőjének alakításáról. Megköszönte az őt támogató 5710 választópolgárnak a bizalmat, melyet kimondhatatlan megtiszteltetésnek tekint. - E határozott támogatást tisztességes, alázatos munkával kívánok meghálálni - jelentette ki.

Rámutatott: nehéz időszakon van túl Hajdúszoboszló közélete, a választások próbára tették a lakosság és a közéleti szereplők tűrőképességét. Sok méltatlan megnyilvánulás történt, a riogatások, a lakosságban való félelemkeltés nem vett jó fényt a közállapotokra, a közszereplők intelligenciájára.
Október 13-án a lakosság határozottan és egyértelműen döntött: elutasítja az előző önkormányzati ciklus városvezetői stílusát, s lehetőséget adtak egy új szövetségnek, mely magába foglalja a kormánypárti politikusok mellett a fiatal értelmiségiek által alapított Modern és Innovatív Hajdúszoboszlóért Egyesület tagjait.
Széchenyit idézte: "A tökéletesség felé vezető út csak az lehet, melyen az ember a közjóért munkálkodhatik."
E választás Hajdúszoboszló életében negyedszázados korszakot zár le, és újat nyit. Hajdúszoboszló városa egy csodálatos kincs. Mindannyiunk szeretett otthona, és büszkék vagyunk rá, hiszen Európa-szerte ismert fürdője kiemelte a hasonló adottságú települések sorából.
Mégis megfogalmazódott az igény, s ez alapján a közös üzenet: Szoboszló többet érdemel! Többet érdemel demokráciából, szakértelemből, fejlesztésekből és szeretetből.
Czeglédi Gyula beszélt továbbá a kampányban közzétett programjáról, melyhez számos észrevételt és javaslat érkezett. A dokumentum nem lezárt, de alkalmas arra, hogy elindítsák a következők évek tennivalóinak megvalósítását. Mint rámutatott: bíznak abban, hogy a következő ciklus elegendő lesz a tervek nagy részének a megvalósítására.
A polgármester nyílt és nyitott városvezetést tervez, ennek szimbolikus részeként hamarosan kinyitják a városháza főkapuját! Láthatóvá teszik név szerint, hogy az üléseken ki, hogyan szavaz. Együttműködésre készek az ország, az EU valamennyi szervezetével, amely segíti őket Hajdúszoboszló fejlesztésében. Nyitni kívánnak a városban működő civil és társadalmi szervezetek irányában, a vállalkozók irányában. Ügyfélszolgálati irodát hoznak létre, ahol várják a lakosság bejelentéseit, kezdeményezéseit. - Alapelvünk a felelős városvezetés - hangsúlyozta. Felelősséget kívánnak vállalni a város lakóinak sorsa iránt, teljes felelősséggel viseltetni a közvagyon iránt. A fürdőt pedig soha, de soha el nem adjuk - szögezte le.
Végül kifejezésre juttatta: együttműködő és nyitott lesz az új városvezetés mindazokkal, akik felelős városvezetői munkákhoz, politikájukhoz partnerként kívánnak viszonyulni. Zártak lesznek azonban mindazokkal, akik a kampányban tapasztalt negatívumokat folytatják.
Hívunk mindenkit, aki jönni akar velünk a hosszú úton! Tegyük még szebbé, még jobbá, még élhetőbbé szeretett városunkat! - hangzott el.
A polgármester két társadalmi alpolgármester személyére tett javaslatot. Ehhez a testület módosította az SZMSZ-t, majd megválasztotta a 3 tagú szavazatszámláló bizottságot. A többségi akarat eredményeként (Marosi György Csongor elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az alakuló ülésen), 9 igennel Majoros Petronellát és dr. Kovács Gergelyt választották meg társadalmi megbízatású alpolgármestereknek. A polgármester és alpolgármesterek díjazását is megállapították a jogszabályok figyelembe vételével.
Az alakuló ülés a Himnusz eléneklésével kezdődött, a Szózattal zárult. Czeglédi Gyula végül koccintásra, beszélgetésre invitálta a meghívottakat a kitárt ajtajú polgármesteri irodába.

Forrás: Hajdúszoboszló Városi lap