Hírek

Mi történt a Magyar Fürdőszövetség május 24-i Választmányi Ülésén?

A Magyar Fürdőszövetség 2016. május 24-25-i Közgyűlésének első napján, a plenáris ülést követően került sor a Választmányi Ülésre. Magáról a  Közgyűléséről, fő napirendi pontjairól a Hungarospa honlapján lehet olvasni.
DSC_1634
Választmányunk kiemelt témákkal foglalkozott. Megállapításra került, hogy szövetségünk vezetése széleskörű együttműködést alakított ki 2015. évben.
Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetségével annak érdekében, hogy a medencés gyógyfürdőzés kerüljön be a Hungarikumok közé.
Szintén együttműködési megállapodást írtunk alá a Spa Klaszter Kft.-vel, mely a fürdőminősítések felülvizsgálatát végezte el.
Stratégiai megállapodást írtunk alá a Magyar Turizmus Zrt.- vel, mely munka keretében megkezdődött az Alföld Spa koncepció és marketing aktivitás kidolgozása. A megállapodás  keretében támogatja az NGM turisztikai helyettes államtitkársága a fürdők Nemzeti Minősítésének munkálatait, valamint az Európai Fürdőszövetségben,  az ESPA-ban szövetségünk részvételét.
A választmány tagjai elégedetlenségüket fejezték ki, mivel két fontos témában nem sikerült előre lépni. Az egyik az OEP támogatási keret 4,2 milliárdról 5 milliárd forintra történő felemelése. Ebből következik, hogy  nem tudjuk kivédeni azt a negatív következményt, hogy a szolgáltatók a gyógyászati térítési díjakat emeljék. Ez a terület a gyógyfürdők jelentős részét érintő probléma. A költségek emelkedése miatt, ha a támogatás nem növekszik, akkor kénytelenek lesznek árat emelni, így sajnos egyre több hazai beteg szorul ki az ellátási körből.
Ezzel a problémával kapcsolatban széleskörű levelezést folytattunk a szakpolitikusokkal és kormányzati vezetőkkel. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a 2017-re elfogadott költségvetésben nem szerepel a keretösszeg emelése, mely nem nyitja meg az OEP támogatás emelésének lehetőségét. Ezen támogatási rendszer javítására szövetségünk tovább keresi a lehetőségeket, újabb tárgyalásokat kezdeményez az állam egészségügyi irányításával, illetve a szakpolitikusokkal.
A másik kiemelten fontos témakör az Áfa mértékének megállapítása. Örömmel olvastuk nemrég a hírekben, hogy  a szálláshely Áfa-jához hasonlóan a vendéglátás is a 18%-os kedvezményes Áfa besorolást kap jövőre. A Magyar Fürdőszövetség úgy látja, hogy a fürdőszolgáltatások  18% -os Áfa körbe sorolása legalább annyira fontos, mint a szálláshelyeké és a vendéglátásé. A turisztikai szakma számára egyértelmű, hogy Magyarország turisztikai vonzerejét  Budapest és  Balaton mellett az ország hévíz adottságaira kiépült több száz vidéki gyógy- és élményfürdő adja.
A vidék működése, gazdasága, munkahelyteremtés és életminőség javítás, valamint a turisztikai fogadóképesség szempontjából első helyen a gyógy- és élményfürdők állnak. Ezen fürdők jövedelemtermelő képessége 1-2 országos jelentőségű létesítménytől eltekintve jellemzően elmarad a szálláshelyek és a vendéglátás jövedelemteremtő képességétől.
A Magyar Fürdőszövetség 2016-ban szeretné hangsúlyosan ráirányítani a figyelmet a hazai fürdők lehetőségeire és nehézségeire. A szövetség vállalja, hogy kedvező Áfa besorolás esetén a fürdőjegyek árait a szolgáltatók befogyasztják. Az Áfa csökkentéséből származó megtakarítást a bérek javítására, illetve az ebben a ciklusban hiányzó uniós források pótlására, a szükséges felújításokra, továbbá  a működésre fordítják.
Mivel a SZÉP kártya működésével kapcsolatos aggályok elhárultak, ezért a Fürdőszövetség a fenti két kiemelt feladatban történő eredmény elérését tűzte ki célul. Személyesen nem vagyok híve a drasztikus megoldásoknak, melyeket a szövetségbeli vezetőtársaim felvetettek. Hiszek az okos érvelés sikerében. Remélem, hogy a döntéshozók  is ismét odafigyelnek és  valós értékükön kezelik a hazai fürdőket. Céljaink elérése érdekében felvesszük a kapcsolatot a turizmus új állami irányítóival és szükség esetén a közösségi és sajtónyilvánosságot is használni fogjuk.
A Választmány döntéséről másnap tájékoztattam a Közgyűlést, mely döntést szövetségünk tagsága jóváhagyólag tudomásul vett.

Közgyűlés május 24
Czeglédi Gyula