Hírek

Programom Hajdúszoboszló új korszakára

Nyolc pontban foglalom össze Hajdúszoboszlóról szóló programomat.
Az alábbiakban ismertetem azokat a programpontokat, annak fő tételeit, amelyek részletes megvalósítása révén városunk bizonyosan a fejlődés útjára állítható!
 1. Ideje szembe nézni a közterületi hibákkal, beleértve a külterületek elhanyagolt részeit is!
Több fejlesztés során hibás lett a kivitelezés, sok helyen megoldatlan, elégtelen a csapadékvíz elvezetése. Továbbá:
 • körforgalmakat kell építenünk végre a Dózsa György -Nádudvari út,  József Attila - Szilfákalja út,  Hőforrás - Debreceni útfél, Rákóczi -Tokaji - Új utcai  kereszteződésekben;
 •  kezdeményezzük  4-es  főút négysávosítását Debrecenig;
 • felülvizsgáljuk   a  város közlekedési és parkolási rendjét, különösen a fürdő környékén és  a lakótelepeken;
 •  az egész város területén komplex tervek alapján hozzálátunk az utak, járdák, felszíni vízelvezetés rendbe tételéhez;
 • fejlesztjük  a külterületek (csatornakert, vénkert) infrastruktúráját (út, járda, villany, víz).
     2. Óvjuk a környezetünket!
Páratlan természeti kincsünk, a gyógyvizünk, az alföldi táj szépsége. A felnövekvő nemzedékek sorsáért viselt felelősség kötelez bennünket arra, hogy részletes környezetvédelmi akciótervet készítsünk és hajtsunk végre Hajdúszoboszló környezeti értékeinek védelme, az emberi életminőség fejlesztése érdekében.
 1. A fürdőt megőrzőm és továbbfejlesztem.
Hajdúszoboszló úgy őrizheti meg előkelő helyét a turisztika területén, úgy fejlődhet tovább, ha részletes városfejlesztési stratégia szerint dolgozik tovább. Ebbe beletartozik
 • a két fürdőprojekt befejezése,
 •  a gyógyhelyi fejlesztés
 • további turisztikai vonzerőfejlesztés előkészítése
 • a városmarketing megújítása
 1. Lépnünk kell az egészségügyben és az oktatásban.
 • Tárgyalnunk kell az egészségügyi kormányzattal a szakorvosi és a mentőszolgálati  kapacitások növelése érdekében.
 • Javítanunk kell a városban működő nem csak önkormányzati irányítású oktatási intézmények működési, személyi feltételein, elismerési rendszerén
 • együttműködünk a Debreceni Egyetemmel kihelyezett képzések megvalósításáért;
 • kezdeményezzük Hajdúszoboszló újra tankerületi központtá válását.
 1. Erősítem Szoboszló gazdaságát!
Hajdúszoboszló önkormányzata felhagy a begubózó, elzárkózó magatartással, támogatja a befektetéseket, adott esetben befektetőként maga is megjelenik a gazdaság területén. Stratégia alapján:
 • a munkahelyteremtés,
 •  a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létesítése,
 • a kétségkívül sikeres debreceni projektekhez történő kapcsolódás,
 •  a XXI. század digitális és robot technológiájában rejlő lehetőségek megragadása,
 • a mezőgazdasági vállalkozások felkarolása lesznek a meghatározó elemek.
 1. Figyelünk  a családi, szabadidős programokra:
 • elindítunk egy 2-3 ezer fő befogadására alkalmas,  városi multifunkcionális sport- és kulturális csarnok létesítését célzó fejlesztést;
 • javítjuk a verseny-, a tömegsport és az iskolai sport feltételeit;
 • új kulturális és művészeti koncepciót dolgozunk ki és hajtunk végre.
 1. Átalakítás, új korszak az önkormányzatban!
A hatékonyság érdekében:
 • átalakítjuk az önkormányzati bizottsági struktúrát;
 • békét teremtünk a városvezetés és a vállalkozói kör több évtizedes  ellentétében;
 • partnerkapcsolatot építünk Debrecennel, a környező hajdúvárosokkal és az ország hasonló adottságú településeivel, a testvérvárosi településekkel, valamint Magyarország kormányával;
 • széleskörű és személyes kommunikációt folytatok a város lakosságával a tervezett fejlesztésekről és stílust váltunk a város polgárainak ügyes-bajos dolgainak intézésében 
 1. A fürdőt megőrzöm a várost fejlesztem!
Vétek nem fejleszteni Hajdúszoboszlót. Milyen igaz: aki egy helyben marad, az lemarad. Ideje olyan korszakot kezdeni, amelyben a javunkra fordítjuk az egyébként kiváló lehetőségeinket. Én és jelölttársaim kérjük a választók bizalmát, hogy városunk legnagyobb kincsével, a fürdővel egyetemben folyamatosan szépítsük, gazdagítsuk Hajdúszoboszlót mindannyiunk javára.

                                                              
 
 
                                                                                                             Czeglédi Gyula
                                                                                                    független polgármester jelölt