Hírek

Tájékoztató a testületi ülések közötti fontosabb eseményekről

A 2021. decemberi testületi  ülés óta eltelt időszakról tájékoztatóm az alábbiakat tartalmazta:

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. sz. tv. 152. § -a alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró lakásbérleti szerződések írásbeli kérelemre (a szerződés lejártának utolsó napjáig) 2022. december 31. napjáig meghosszabbodnak és bérleti díj sem emelhető, sőt csökkentésre vagy elengedésre ad lehetőséget a törvény.

A Járóbeteg-Ellátó Centrumban történt eseményekről:
  • az Igazgató 2021. december 31-ével vette át az intézmény vezetését;
  • a kollégákkal, dolgozókkal a jövő hét elején lezárulnak a személyes találkozók;
  • bemutatkozott a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályán, jövő hét kedden találkozik a NEAK területi vezetőjével;
  • eredményes találkozót bonyolított le a helyi háziorvosokkal; megállapodtak, hogy havi rendszerességgel találkoznak, továbbá folyamatos az információ áramlás közöttük és a JEC között;
  • kérésükre kialakította a COVID mintavételi helyet, így már nem az „utcán” történik a tesztelés;
  • január elejétől a JEC oltópontként működik. Csütörtök-péntek-szombat vehetők fel az oltások, melyben minden orvos és asszisztens kolléga részt vesz;
  • dr. Sóvágó Judit elvállalta az orvosigazgatói feladatok végzését;
  • a JEC orvosokkal folytatott találkozókon felmerült problémák közül megoldásra talált:
o    a recepció elérhetőségét - a lakosság megelégedésére - két mobiltelefonszámmal bővítették, ezáltal könnyebben kapcsolatba tudnak lépni z orvosokkal, illetve visszahívást tudnak kezdeményezni;
o    a megüresedett belgyógyász szakorvosi állás (heti 30 óra), 2022. március 01-től betöltésre kerül, dr. Páll Alida személyében;
o    előrehaladott tárgyalásokat folytatnak, vélhetően február hónapban megoldódik a radiológus és az ultrahangos szakember pótlása;
o    a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok árait felülvizsgálják, piacképes árakkal vissza szeretnénk szerezni az elvesztett cégeket;
o    a második bőrgyógyász szakorvos 2022. március 01.-től szintén munkába áll;
o    a laboratóriumi várólista jelentősen lecsökkent, a decemberi cca. 5 hetes várólista jelenleg 1 hetes;
o    szerződést kötöttek a NEAK elszámolás optimalizálására;
o    szerver karbantartási szerződésünket 2021.12.31.-el felmondták, új szolgáltatót látja el, aki az egészségügyi informatikában járatos.
Leier által felajánlott 4500 db raklap lakosság körében történő elosztása folyamatosan zajlik. Jelenleg kb. 5 család részére áll rendelkezésre raklap, 145 család részesült az adományban. A családok nagy örömmel fogadták a segítséget. 
A Hőforrás utcán található értékesített kertészeti telkek tulajdonosa arról tájékoztatott, hogy hamarosan elkészülnek az első látványképek a tervezett ingatlanfejlesztésről. A beruházás tartalmi leírását és néhány látványképet a testületi ülésen tudunk kiosztani.
Az elmúlt Képviselő-testületi ülést követően, 2021. december 23-án megjelent Magyar Közlönyben a 779/2021. (XII.23.) Kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a hivatkozott rendelet 1.sz. melléklet 65. sorában az „Új konferenciaközpont építésére irányuló beruházás”-át az Önkormányzatnak. 
A Multifunkcionális Rendezvényközpont tervezésével párhuzamosan, mint ahogy már azt korábban jeleztem folyik a létesítmény megvalósíthatósági tanulmányának összeállítása. A beruházás megvalósításához kapcsolódó költségbecslés várható módosulása miatt a megbízott cég szakértői leghamarabb a februári képviselő-testületi ülésre tudják előterjeszteni, illetve bemutatni a dokumentumot.
2021. év végén hivatali irodámban személyes egyeztetésre került sor a Mátyás király sétány beruházás kapcsán az egyik szálloda tulajdonosa kezdeményezésére, ahol a beruházás kivitelezője is jelen volt.
Az egyeztetést kezdeményezőnek az volt a kérése, hogy kerüljön pontosan meghatározásra az az időszak, amelyben a beruházás fázisa nem teszi lehetővé a vendégfoglalásokat részükre. Tudomásul veszik, hogy ez a beruházás kényelmetlenséggel jár, de azt várják az önkormányzattól, hogy valamilyen módon biztosítsa azt, hogy főszezonban (július-augusztus) ne kerüljenek olyan helyzetbe a szállodák, hogy ne tudjanak vendéget fogadni.
Részemről megfogalmazott elvárás a kivitelező felé, hogy a beruházás szerződésszerű megvalósulása mellett találjanak olyan műszaki, szervezési megoldásokat, amely lehetővé teszi, hogy a szállodák is üzemelni tudjanak. A kivitelező jelen lévő képviselői elmondták, hogy a munkaszervezés során együttműködve a műszaki ellenőrrel arra törekszenek, hogy minél kisebb akadályoztatás mellett tudjanak a szerződésben vállalt ütemben haladni. Meglátásuk szerint – amennyiben nem történik rendkívüli helyzet – a megjelölt két hónapban nem lesz olyan munkafázis, amely akadályát képezné a szálloda működtetésének. A kivitelező tájékoztatást adott arról is, hogy a burkolási munkákat három alvállalkozó fogja végezni annak érdekében, hogy ne túl hosszú időt vegyen igénybe annak megépítése. Elképzelésük szerint a nyár elejére már olyan állapotban lesz az utca, hogy az korzózásra is alkalmas lesz azzal, hogy a terv szerinti látványelemek még nem valósulnak meg, de azok kivitelezése érdemben már nem fogja zavarni a forgalmat.
A kivitelezési munkálatok napjainkban is zajlanak valamennyi projektelem vonatkozásában. Összességében elmondható, hogy a kerékpártároló és a családbarát létesítmény kivitelezési munkálatainak készültsége a tervezett ütemezésnek megfelelő, azok mértéke 40-45 % körüli, míg a Mátyás király sétány rekonstrukció és Szent István park vonatkozásában a közműépítési és egyéb építési munkálatokat a kedvezőtlen időjárási körülmények lassítják, azok készültsége 30 %.
Mint ahogy az közismert illetve a széleskörű sajtótájékoztatók alapján megjelent ez év január 17-én elsőfokon ítélet született a Hungarospa Zrt.-nél történt sikkasztás ügyében. A részvénytársaság igazgatósága arról tájékoztatott, mint ahogy azt 2021. november 24-én kelt levelében ígérte, hogy a belső vizsgálatot elvégezték, és a munkajogi felelősség megállapítása megtörtént. Ezzel kapcsolatban elsősorban személyiségjogi védelem miatt ezen a felületen további tájékoztatást adni nem tudok. Tekintettel arra, hogy a munkajogi vizsgálat lefolytatása a cég belső ügye, ezért annak eredményéről tájékozódni kívánó képviselők a Zrt. igazgatósága által összeállított anyagból tudnak, és abból nyerhetnek további információt a Hungarospa székhelyén, titoktartási kötelezettég vállalása mellett.

2022. január 21.
 
Czeglédi Gyula